Quy định chế độ tiền ăn giữa ca

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà …
Theo khoản 3 điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định: “3. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm: – Các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; – Tiền ăn giữa ca;
Áp dụng khoản 5 mục IV thông tư 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2008 hướng dẫn chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nước thì Công ty TNHH Nhà nước MTV bắt buộc chi trả tiền ăn giữa ca cho người lao động.Ngoài ra trong mục II, III thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH cũng quy
động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nước.” Chi tiết quy định về tiền ăn ca trong doanh nghiệp được thể hiện tại công văn 70283/CT-TTHT như sau. Hồ sơ cần chuẩn bị để đưa chi phí tiền ăn trưa ăn ca vào chi phí được …
THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nước. Thực hiện Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công …
Nguyên tắc thực hiện chế độ ăn giữa ca quy định tại thông tư 22/2008/TT-BLĐTBXH + Ăn theo ngày thực tế làm việc, kể cả ngày làm thêm (đủ số giờ làm việc tiêu chuẩn trong ngày do công ty lựa chọn nhưng tối đa không quá 8 giờ/ngày theo quy định tại khoản 1, điều 3 …

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *