Khi cung tăng cầu giảm thì giá cân bằng sẽ

Khi một mức giá được nêu ra cao hơn mức giá cân bằng cần có khiến cho lượng cung sẵn sàng nhiều hơn lượng cầu sẵn sàng, thì giá cả sẽ giảm xuống mức cân bằng để thị trường không còn dư cung.
Thay đổi trong giá cân bằng thị trường (changes in equilibrium market price) là sự tăng lên hay giảm xuống của giá cả do có sự dịch chuyển đường cầu hoặc đường cung. Mô tả giá cân bằng thị trường. Hình (a) mô tả giá cân bằng thị trường. Giá cân bằng thị trường OP …
Khi có sự dư thừa hàng hóa, người bán sẽ hạ giá, giá hạ theo qui luật cầu thì lượng cầu sẽ tăng lên và theo qui luật cung thì lượng cung sẽ giảm xuống, giá hạ cho đến khi đạt tới mức cân bằng (hình 2.6).
Nếu giá cân bằng sản phẩm là P=15đ/SP, chính phủ dánh thuế 3 đ/SP làm giá cân bằng tăng lên P=17đ/SP, có thể kết luận: Cầu co dãn nhiều hơn so với cung. Cầu co dãn ít hơn so với cung. Cầu co dãn tương đương cung. Tất cả đều sai.
– Nếu cả cầu lẫn cung về hàng hoá cùng thay đổi song theo những hướng ngược chiều nhau (cầu tăng đi đôi với cung giảm, hoặc cầu giảm đi đôi với cung tăng) thì giá cả cân bằng chắc chắn sẽ thay đổi. Khi cầu tăng kết hợp với cung giảm, giá cả hàng hoá sẽ có xu …
1. Cầu thặng dư có nghĩa là cầu nhiều hơn cung sẽ làm giá tăng. -> sai 2. Cung thặng dư có nghĩa rằng cung nhiều hơn cầu sẽ khiến giá giảm. Để giữ giá nhà sản xuất giảm sản xuất -> đúng. 3. Nếu để cung cầu tự điều tiết thì giá sẽ về cân bằng -> đúng 4.
Trường hợp cầu co giãn đơn vị ( = 1) thì tăng hay giảm giá thì doanh thu cũng không đổi và tổng doanh thu là tối đa. Trường hợp cầu co giãn ( > 1) thì khi giá tăng từ P2 lên P1 doanh thu cũng bị giảm đi một lượng TR1-TR2.
Khi cung lớn hơn cầu hoặc cung nhỏ hơn cầu đều ảnh hưởng: Theo nội dung của quy luật cungcầu, giá cả thị trường thường cao hơn giá trị hàng hóa trong sản xuất khi: Sự tăng trưởng kinh tế là biểu hiện của sự:
Thị trường sản phẩm X có hàm số cung, cầu như sau: P = 60 – 1/3Qd, P = 1/2Qs – 15 Giá cả cân bằng và sản lượng cân bằng sản phẩm X là: 30, 90; 40, 60; 20, 70; Các câu trên đều sai
Nếu giá giảm, lượng cầu sẽ tăng trong khi lượng cung sẽ giảm Một nhà độc quyền tự nhiên có hàm cầu P=1000-Q, trong đó P tính bằng $ và Q tính bằng chiếc. Nhà độc quyền có hàm tổng chi phí là TC=21000+300QPhần mất không gây ra cho xã hội là bao nhiêu?

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *