Chế độ ăn sạch theo quy định của nhà nước

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống: QCVN 01:2009/BYT về chất lượng sạch sử dụng cho mục đích ăn uống của người dân. Quyết định này được ban hành bắt đầu được áp dụng kể từ ngày 17/06/2009.
Tiêu chuẩn về độ ẩm nhiệt độ của phòng sạch 2.1. Độ ẩm, nhiệt độ trong phòng sạch. Bây giờ bạn đã hiểu rõ hơn về các hướng dẫn phòng sạch liên quan đến độ ẩm của phòng sạch được quy định như nào, hãy xem các tiêu chuẩn về nhiệt độ phòng sạch.
Xu hướng ăn sạch, sống xanh đang được nhiều bà nội trợ lựa chọn để duy trì sức khỏe và xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh cho cả gia đình. Nhưng lựa chọn thực phẩm như thế nào, chế biến ra sao để giữ được hàm lượng dinh dưỡng vốn có luôn khiến chị em đau đầu.
Điều 4: Kho thuốc, y cụ phải thi hành đầy đủ các nguyên tắc chế độ, thể lệ kế toán theo quy định chung của Nhà nước. Điều 5: Kho thuốc y cụ phải có nội quy phương tiện bảo vệ để đảm bảo an toàn tài sản theo quy định chung của Nhà nước.
Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và người trực tiếp chế biến, phục vụ ăn uống tại bếp ăn tập thể tuân thủ theo các yêu cầu quy định tại Điều 1, 2, 3 và Điều 4 Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12 tháng 09 năm 2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện chung …
2. Nguồn thu phí được để lại theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí. 3. Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp, dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập. 4. Nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật (nếu có). Điều 3. Quy định chung về công tác phí. 1.
Trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung chỉ phải tự chi trả tiền ăn theo mức 80.000 đồng/người/ngày cho cơ sở cách ly y tế tập trung; còn các khoản chi …

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *